Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης "Ο ΠΟΝΤΟΣ"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσοτσάνη, 26-08-2021 Αρ. Μελέτης.: 2/2021

Προμήθεια με τίτλο:

"Προμήθεια γυναικείων φορεσιών και ανδρικών φορεσιών για τον Συλλόγου
Ποντίων Προσοτσάνης Ό ΠΟΝΤΟΣ" στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
« Προμήθεια παραδοσιακών στολών και ηχητικού εξοπλισμού του Συλλόγου
Ποντίων Προσοτσάνης «ο Πόντος» προϋπολογισμού 14.508,00 ευρώ με Φ.Π.Α.,
εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα εΕΙ.Π/ΕΕΑΒΕΚ Νομού Δράμας,
συμφώνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6178/19-12-2019 απόφαση ένταξης πράξεων
του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

εΡΥ: 18400000-3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Τεχνική περιγραφή
 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός


1. Αντικείμενο της προμήθειας

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια γυναικείων φορεσιών και ανδρικών φορεσιών του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης "Ο ΠΟΝΤΟΣ" στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακών στολών και ηχητικού εξοπλισμού του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «ο Πόντος» προϋπολογισμού 14.508 ευρώ με Φ.Π.Α., το οποίο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΕΕϋ/ΕΕΑϋΕΚ. Νομού Δράμας, συμφώνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6178/19-12-2019 απόφαση ένταξης πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 — 2020» και ειδικότερα στο τοπικό Πρόγραμμα «ΟΕΕΠ/ΕΕΑϋΕΚ Ν. ΔΡΑΜΑΣ» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΕΑϋΕΚ (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΟΕΕϋ/ΕΕΑΟΕΚ.)», ΔΡΑΣΗ 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπιών και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια).».


Η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας του οικισμού Προσοτσάνης, επειδή στοχεύει στην ενδυνάμωση της σχέσης των κατοίκων με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Οι προτεινόμενες δράσεις, όπως η δημιουργία λευκώματος και η διαδραστική εφαρμογή πολιτιστικού περιεχομένου, θα συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στον εμπλουτισμό των γνώσεων και της αντίληψης των κατοίκων σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, στοχεύοντας αυτοί να γίνουν πολλαπλασιαστές αυτής της γνώσης και της πληροφορίας. Ταυτόχρονα, η προμήθεια παραδοσιακών στολών θα επιτρέψει τους κατοίκους να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του παραδοσιακού οικισμού Προσοτσάνης, συμβάλλοντας στην εδραίωση των εκδηλώσεων ως πολιτιστικοί θεσμοί. Η ενεργοποίηση αυτή του πληθυσμού σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση της σχέσης του με τον πολιτισμό του τόπου σε συναισθηματικό και γνωσιακό επίπεδο, αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.


Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης επιβεβαιώνεται με την εστίαση που έχουν οι δράσεις της στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης, μέσα από την ενεργοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων και την τόνωση του αισθήματος της ιδιαίτερης ταυτότητας του ντόπιου πληθυσμού. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η πράξη έχει ως στόχο οι ίδιοι οι κάτοικοι να γίνουν εκφραστές του πολιτισμικού πλούτου του Προσοτσάνης, στρατηγική που αναμένεται να συντελέσει στην ενσωμάτωση των πολιτιστικών και λοιπών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία της τοπικής κοινωνίας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Διαφύλαξη του πολιτιστικού κεφαλαίου ενός οικισμού ο οποίος φθείρεται με τον χρόνο
 • Διατήρηση του λιγοστού ενεργού πληθυσμού της Προσοτσάνης μέσω της ενίσχυσης του αισθήματος της ταυτότητας του τόπου. Είναι γεγονός ότι οι δράσεις του έργου μπορεί να αποτελέσει τον κοινό παρονομαστή για την τόνωση και ανάδειξη αυτής της ταυτότητας των κατοίκων οι οποίοι θα νιώθουν ότι αποτελούν ένα κομμάτι της.
 • Συμβολή στην θετική εμπειρία από την επίσκεψη στον προορισμό
 • Ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και διαμόρφωση κοινής αντίληψης για την υπό-ανάπτυξη ταυτότητα με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που προσδίδουν μοναδικότητα

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια 15 γυναικείων φορεσιών και 15 ανδρικών φορεσιών με την συμμετοχή του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης “Ο ΠΟΝΤΟΣ" στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια παραδοσιακών στολών και ηχητικού εξοπλισμού του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «ο Πόντος» » αναλαμβάνει την υλοποίηση της παρακάτω δράσης:

 • Προμήθεια 15  γυναικείων φορεσιών (προϋπολογισμός  5.208,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 • Προμήθεια  15 ανδρικών  φορεσιών  (προϋπολογισμός  9.300,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ειδικότε α. ο Ανάδο/ο θα έ ει τΐί κάτωθι υπο/οεώσεΐί:

1. Προμήθεια 15 γυναικείων φορεσιών Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης "Ο ΠΟΝΤΟΣ"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

15 γυναικείες φορεσιές και η κάθε μία θα αποτελείται από:

 • Πουκάμισο
 • Ζιπούνα
 • Λαχόρ
 • Κατιφές
 • Ταπλα
 • Κοσμήματα Λαιμού
 • Δερμάτινα παπούτσια

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Περιλαμβάνει: Ζιπούνα από ταφτά ή ζακάρ επενδυμένη εσωτερικά με βαμβακερό ύφασμα και στολισμένη με σιρίτια. Λαχόρ με κρόσσια ή φούντες. Βράκα σατέν. Πουκάμισο βαμβακερό στολισμένο με δαντέλα. Κατιφές (πανωφόρι) βελούδινος, επενδυμένος επίσης εσωτερικά και στολισμένος με σιρίτια. Τάπλα (κάλυμμα κεφαλής) βελούδινη κεντημένη με χρυσοκλωστή ή ασημοκλωστή και στολισμένη μπροστά με φλουράκια. Κόσμημα λαιμού. Δερμάτινο παπούτσι με μπαρέτα, επενδυμένο με χαρινή φόδρα εσωτερικά

Τιμή μονάδας κάθε παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς Πόντου: 280 ευρώ (μη συμπεριλβανομένου ΦΠΑ)

Ποσότητα: 15 τεμ

2. Προμήθεια 15 ανδρικών φορεσιών Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης "Ο ΠΟΝΤΟΣ"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

15 ανδρικές φορεσιές Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης "Ο ΠΟΝΤΟΣ" και η κάθε μία θα αποτελείται από:

 • Ζιπκα
 • Πουκάμισο
 • Γ ιλέκο
 • Ζωνάρι
 • Σακάκι
 • Πασλουκη

ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Περιλαμβάνει: Ζίπκα, γιλέκο, πασλούκ (κάλυμα κεφαλής) από ύφασμα, κασμιροφανέλα επενδυμένα εσωτερικά με βαμβακερό ύφασμα, με εσωτερική τσέπη στο γιλέκο, τσέπες στη ζίπκα, χειροποίητη φούντα στο πασλούκ και όλα στολισμένα με σιρίτια. Σακάκι (πανωφόρι) από ίδιο ύφασμα επίσης επενδυμένο εσωτερικά με βαμβακερό ύφασμα, στολισμένο με σιρίτια και σατέν στο γιακά και στα μανίκια. Πουκάμισο βαμβακερό, υφασμάτινο ζωνάρι (ταραπουλούζ) με χειροποίητες φούντες στην μία πλευρά του και ένα κόσμημα

Τιμή μονάδας κάθε παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς Πόντου: 500 ευρώ (μη συμπεριλβανομένου ΦΠΑ)

Ποσότητα: 15 τεμ

είΕΣΠΑ

«■2014-2020

Η παράδοση των φορεσιών πρέπει να έχει γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14508,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος Παραδοτέου

Ποσότητα

Τιμή μονάδας σε ευρώ

Ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ σε ευρώ (€)

Συνολικό ποσό σε ευρώ (€)

Γυναικεία φορεσιά

15

280,00

4.200,00

1008,00

5.208,00

Ανδρική φορεσιά

15

500,00

7.500,00

1.800,00

9.300,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.700,00

2.808,00

14.508,00


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α/Α

Τρόπος πληρωμής

Ποσό χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ

(€)

ΦΠΑ (24%) σε ευρώ (€)

Σύνολο με ΦΠΑ σε

ευρώ (€)

1

Παράδοση των γυναικείων και των ανδρικών φορεσιών

11.700,00

2.808,00

14.508,00

Σύνολο

11.700,00

2.808,00

14.508,00


Η αναφερόμενη τιμή είναι ενδεικτική και το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί με τη σύμβαση μετά από την κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 26/08/2021
Συντάχθηκε- Θεωρήθηκε


Â Ο Πρόεδρος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ " Ο ΠΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης ¨Ο ΠΟΝΤΟΣ¨

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Προσοτσάνη 66200

Πληροφορίες:Παπαδόπουλος Παντελής

Τηλέφωνο:6974774350

Ηλ. Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προσοτσάνη, 24-02-2021

Αρ. Πρωτ.: 1

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Θέμα: Ανακοίνωση του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης ¨Ο ΠΟΝΤΟΣ¨ για την προμήθεια
ηχητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
««Προμήθεια παραδοσιακών στολών και ηχητικού εξοπλισμού του
Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «ο Πόντος»
, προϋπολογισμού 7.353,20
ευρώ με Φ.Π.Α.,το οποίο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα CLLD/LEADER
Νομού Δράμας, συμφώνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6178/19-12-2019 απόφαση ένταξης
πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Ο Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης ¨Ο ΠΟΝΤΟΣ¨ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην
προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
««Προμήθεια παραδοσιακών στολών και ηχητικού εξοπλισμού του
Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «ο Πόντος» π
ροϋπολογισμού 7.353,20
ευρώ με Φ.Π.Α., το οποίο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
CLLD/LEADER Νομού Δράμας, συμφώνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6178/19-12-2019
απόφαση ένταξης πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο ηχητικός εξοπλισμός θα παραδοθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως και τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερώνονται από το Σύλλογο Ποντίων Προσοτσάνης ¨Ο ΠΟΝΤΟΣ¨.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Συλλόγου

 

Παπαδόπουλος Παντελής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf

 

 

ΜΝΗΜΕΙΟ

Δελτίο Τύπου Μνημείου Αθώων Ανθρωπότητας κατά των Γενοκτονιών

Ο Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης «Ο Πόντος» σε συνεργασία με τον Δήμο Προσοτσάνης Δράμας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την κατασκευή μνημείου αφιερωμένο στις γενοκτονίες όλων των λαών.

Θέλουμε πρώτα από όλα να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην προσπάθεια αυτή. Αρχικά τον Δήμο Προσοτσάνης και τους Δημάρχους Άγγελο Λύσσελη και Θεόδωρο Αθανασιάδη για την άψογη συνεργασία και συμμετοχή στο όραμα αυτό του συλλόγου. Τον διεθνούς φήμης γλύπτη Οδυσσέα Τοσουνίδη που ανατέθηκε το έργο και συνέλαβε κατευθείαν αυτό που θέλαμε να αποδώσουμε με τον πιο όμορφο και κομψό τρόπο που μπορούσαμε να φανταστούμε. Τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Γρηγόρη Κεσαπίδη για την ενίσχυση, βοήθεια αλλά και πίστη που είχε από την αρχή σε αυτό το εγχείρημα. Τον στρατηγικό σύμβουλο Νίκο Λυγερό, τον μεγάλο αυτόν ανθρωπιστή που με τις ιδέες του απογείωσε το μνημείο και το πήγε σε άλλο επίπεδο τόσο από άποψη καινοτομίας όσο και από άποψη συμβολισμού. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αρχιτέκτονα Ραλλού Καρτέρη από την Αθήνα, μη ποντιακής καταγωγής που εργάστηκε αφιλοκερδώς για την υλοποίηση των αρχιτεκτονικών και φωτορεαλιστικών σχεδίων του Μνημείου.

Το Μνημείο φέρει τίτλο «Μνημείο Αθώων Ανθρωπότητας κατά των Γενοκτονιών» και πρόκειται να τοποθετηθεί στο κεντρικότερο σημείο του Δήμου Προσοτσάνης και συγκεκριμένα στην είσοδο της πόλης, ώστε να δεσπόζει στο φυσικό περιβάλλον και να είναι διακριτό από οποιονδήποτε μπαίνει ή βγαίνει από την πόλη. Το Μνημείο κατασκευαστικά και νοηματικά αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία που το καθένα έχει το συμβολισμό του και τα δύο μαζί συνομιλούν για να μας περάσουν το μήνυμα όπως έγραψε ο Νίκος Λυγερός σε ποίημα του αφιερωμένο στο Μνημείο ότι δεν ξεχνάμε τους Αθώους των Γενοκτονιών αλλά ούτε και τους Δίκαιους που με το έργο τους μετατρέπουν τη φωτιά της γενοκτονίας σε φως Ανθρωπότητας.

Στο 1ο στοιχείο διακρίνονται πέντε μεγαλοπρεπείς φιγούρες ανθρώπων ύψους 3,5 m που εδράζονται σε βάση όπου αναγράφεται συντομογραφικά ο τίτλος του μνημείου «Μνημείο Αθώων Ανθρωπότητας» και αντιπροσωπεύουν τα θύματα όλων των γενοκτονιών. Η επιλογή της λέξης «Αθώοι» δεν είναι τυχαία αφού για να είσαι αθώος πρέπει να σε κατηγορήσουν και τα θύματα των γενοκτονιών κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για αυτό που είναι και όχι για κάτι που έκαναν. Οι φιγούρες αυτές είναι απλές, αλλά όχι απλοϊκές και διακρίνονται από μια αφαιρετικότητα επί τούτου, ώστε να μπορεί ο κάθε λαός να ταυτιστεί με αυτές. Είναι από μάρμαρο, σε αρχαιοελληνικό μοτίβο θυμίζοντας από την μία κυκλαδίτικα γλυπτά που αναδεικνύουν με έμμεσο τρόπο τον αρχαίο πολιτισμό που είχαν πολλοί γενοκτονημένοι λαοί και από την άλλη το γεγονός ότι πολλοί λαοί που γενοκτονήθηκαν ήταν πληθυσμοί γηγενείς στις περιοχές όπου μεγαλούργησαν.

Το 2ο στοιχείο αποτελείται από ένα παραλληλεπίπεδο που είναι τοποθετημένο με κλίση ως προς τον ορίζοντα και με κατεύθυνση προς τις 5 φιγούρες του 1ου στοιχείου έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση στον παρατηρητή ότι συνομιλεί με αυτές. Στο παλληλεπίπεδο αναγράφονται οι λέξεις Γενοκτονία και Δίκαιοι σε γλώσσες λαών που έχουν υποστεί γενοκτονία: Ελληνικά, Αρμενικά, Εβραϊκά, Ουκρανικά καθώς και στις 6 επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κινέζικα και Αραβικά έτσι ώστε να αναδειχτεί ο διεθνής χαρακτήρας που έχει το έγκλημα αυτό και να γίνει κατανοητό σε όλους ότι το σημαντικό στην έκφραση έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας είναι το κατά της Ανθρωπότητας κι όχι το έγκλημα. Ο κάθε λαός αντιπροσωπεύει την ίδια την Ανθρωπότητα σε φάση γενοκτονίας καθώς είναι αυτή που πληγώνεται. Η παρουσία των Δίκαιων σε μνημείο γενοκτονίας θέλει να δώσει ένα άλλο στίγμα και δεν περιορίζεται στη θυματολογία. Θέλει να αναδείξει το Έργο των Δίκαιων και να καλέσει τον παρατηρητή να γίνει και αυτός ένας, παλεύοντας ενάντια στις γενοκτονίες. Ο Raphael Lemkin που ως επινοητής του όρου γενοκτονίας είναι εξ αρχής Δίκαιος για όλες τις γενοκτονίες, ο Woodrow Wilson, ο Henry Morgenthau για τους Έλληνες και τους Αρμένιους, ο Oskar Schindler για τους Εβραίους και τόσοι άλλοι άνθρωποι που προστάτεψαν αθώους, αντιστάθηκαν και πάλεψαν ενάντια στη βαρβαρότητα εκφράζονται όλοι μέσα από αυτό το παραλληλεπίπεδο του Άγνωστου Δίκαιου ο οποίος θα έχει επιτέλους έναν τάφο που θα θυμίζει το έργο που έχει παράγει για τη μνήμη και αξιοπρέπεια των Αθώων της Ανθρωπότητας. Αυτός ο συμβολισμός αποτυπώνεται και αισθητικά προσδίδοντας στο Μνημείο μια ξεχωριστή και συνάμα σπάνια ιδιότητα. Από τον τάφο του Άγνωστου Δίκαιου βγαίνει το φως που φωτίζει τους Αθώους καθιστόντας έτσι το Μνημείο αυτόφωτο. Έτσι ο τάφος αυτός γίνεται ένα κερί μνήμης που φωτίζει τους Αθώους και το Μνημείο Αθώων της Ανθρωπότητας υπενθυμίζει όχι μόνο την πράξη βαρβαρότητας της γενοκτονίας αλλά και τον αγώνα των Δίκαιων για την επαναφορά της μνήμης. Το Μνημείο αποκτά μέσω της ενέργειας του φωτός των Δίκαιων ενεργητικότητα και μας παροτρύνει να αντισταθούμε και εμείς στη βαρβαρότητα των γενοκτονιών. Στο Σύλλογό μας δεν αρκεί η παθητική στάση της μνήμης. Χρειάζεται και έργο για την επαναφορά αυτής λόγω Αγάπης Ανθρωπότητας.
166020189_184420729971214_5680617909773913869_n166224320_169654438310513_2497504454786643490_n165564943_1064062150755375_7797729938356797496_n

 

COVID-19

Κορωνοϊός: Οι τελευταίες μελέτες και επιστημονικά άρθρα για τον τρόπο μετάδοσης, τα παιδιά και το αλκοόλ
Τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις και ιατρικές ανακοινώσεις για τον κορωνοϊό καταγράφει για σήμερα η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με διευθυντή τον καθηγητή και πρύτανη, Θάνο Δημόπουλο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/04/2020 - 17:35

Τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις και ιατρικές ανακοινώσεις για τον κορωνοϊό καταγράφει για σήμερα η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με διευθυντή τον καθηγητή και πρύτανη, Θάνο Δημόπουλο. Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται καθημερινά από νέα δεδομένα όσον αφορά στο νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2).


1. Μεταδίδεται αερογενώς ο κορωνοϊός? Διχογνωμία των επιστημόνων

Ο Dyani Lewis σε άρθρο του στο πολύ σημαντικό έγκριτο περιοδικό Nature με τίτλο: « Is the coronavirus airborne? Experts can’t agree» ( στις 02 Απριλίου 2020) σημειώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ, 27.3.20) αναφέρει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία περί αερογενούς μετάδοσης του κορωνοϊού δεν προσφέρουν σαφείς ενδείξεις. Ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι μέτρα προστασίας για αερογενή μετάδοση θα πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας αερολύματος, όπως κατά τη διασωλήνωση ασθενούς. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συλλογή επαρκών στοιχείων μπορεί να απαιτεί χρόνο και να κοστίσει ζωές. Υποστηρίζουν πως η παραδοχή θα πρέπει να είναι ότι η αερομεταφερόμενη μετάδοση είναι δυνατή, εκτός αν πειραματικά στοιχεία το αποκλείσουν, επομένως μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά έως ότου συγκεντρώσουμε περαιτέρω στοιχεία. Τα επιστημονικά ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν είναι εάν ο ιός είναι μολυσματικός στα σταγονίδια διαφορετικών μεγεθών, εάν οι ασθενείς με COVID-19 παράγουν αρκετά αερολύματα με ικανό ιικό φορτίο, ποια είναι η μολυσματική δόση (δηλαδή ο αριθμός των σωματιδίων του SARS-CoV-2 που απαιτούνται για να προκαλέσουν μόλυνση), καθώς και η απαιτούμενη διάρκεια της έκθεσης για να προκληθεί μόλυνση. Βεβαίως, ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης αερολύματος που, λόγω του σωστού συνδυασμού της ροής αέρα, της υγρασίας και της θερμοκρασίας, μπορεί να δημιουργήσει μια μολυσματική δόση με την πάροδο του χρόνου, είναι εξαιρετικά δύσκολη.

2. Κατανάλωση αλκοόλ στην εποχή της πανδημίας COVID-19

Σε μια προσπάθεια ελέγχου της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εφαρμόσει μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και παραμονής στο σπίτι κατά την αναζήτηση ιατρικών αντιμέτρων, με αποτέλεσμα να απομονώνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκατομμύρια άνθρωποι. Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόληψης της θνησιμότητας, συμβάλλοντας ετησίως σε περίπου 3 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Σε ορισμένα άτομα, μακροπρόθεσμα, η υπερβολική χρήση αλκοόλ μπορεί να κλιμακωθεί σε διαταραχή της χρήσης οινοπνεύματος. Σε άρθρο τους οι J.M. Clay και M.O. Parker στο περιοδικό The Lancet Public Health (στις 08 Απριλίου 2020) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις δυνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τη μακροχρόνια απομόνωση όσον αφορά στη χρήση και κατάχρηση αλκοόλ.

Το άγχος αποτελεί εξέχοντα παράγοντα κινδύνου για την έναρξη και τη συντήρηση της κατάχρησης οινοπνεύματος. Οι επιπτώσεις της μακροπρόθεσμης κοινωνικής απομόνωσης στα επίπεδα άγχους, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων νευροενδοκρινικών αντιδράσεων και της αντιδραστικότητας του στρες, έχουν περιγραφεί σε ζωικά μοντέλα. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί κοινωνικών επαφών σε πολλές χώρες είναι μοναδικοί και λίγα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις της χρόνιας απομόνωσης υπό αυτές τις συνθήκες στο γενικό πληθυσμό όσον αφορά στην υγεία και ευημερία. Έτσι, αυτή η περίοδος απομόνωσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατάχρησης αλκοόλ, υποτροπή και ενδεχομένως ανάπτυξη διαταραχής της χρήσης αλκοόλ σε άτομα υψηλού κινδύνου, προκαλώντας έτσι περαιτέρω επιβάρυνση στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εθισμού και στις υγειονομικές υπηρεσίες γενικά, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την πανδημία. Οι συγγραφείς συστήνουν παράλληλα με τις σημαντικές συμβουλές για τη δημόσια υγεία, οι κυβερνήσεις να παρέχουν προειδοποιήσεις για την δημόσια υγεία σχετικά με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά την περίοδο κοινωνικής απομόνωσης για την προστασία των ευάλωτων ατόμων.

3. Καθυστέρηση παροχή φροντίδας στα παιδιά στην Ιταλία οφειλόμενη στο φόβο του COVID-19

Σε δημοσίευσή τους στο περιοδικό The Lancet Child & Adolescent Health (στις 09/04/2020), οι Lazzerini και συνεργάτες παρουσιάζουν τα δεδομένα από τις επισκέψεις παιδιατρικών ασθενών κατά την πανδημία COVID-19. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι επίσημες στατιστικές των νοσοκομείων κατά την περίοδο 1-27 Μαρτίου 2020 παρουσιάζουν ουσιαστικές μειώσεις - από 73% έως 88% - στις επισκέψεις παιδιατρικών ασθενών σε τμήματα εκτάκτων περιστατικών σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο το 2019 και το 2018. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα δεδομένα έχουν παρατηρηθεί και για τις εισαγωγές ασθενών με καρδιολογικά προβλήματα, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα μας.

Τα σχολεία και οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν κλείσει από την 1η Μαρτίου στην Ιταλία, οπότε είναι κατανοητό ότι ο αριθμός των οξέων λοιμώξεων και τραυμάτων στα παιδιά είναι χαμηλότερος από το συνηθισμένο. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί σχετικά λίγες περιπτώσεις COVID-19 μεταξύ παιδιών. Ωστόσο, τα παιδιά συνεχίζουν να αρρωσταίνουν με περιστασιακές μολύνσεις και επιπλοκές ή με οξεία εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, όπως ο καρκίνος, οι ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ. διαβήτης τύπου Ι) και οι χειρουργικές παθήσεις (π.χ. σκωληκοειδίτιδα). Οι σημαντικές μειώσεις στην πρόσβαση στην παιδιατρική περίθαλψη στην Ιταλία ενδέχεται να αντανακλούν επίσης τη μειωμένη διαθεσιμότητα πόρων, ή του φόβου εκ μέρους των γονέων και των φροντιστών για κίνδυνο έκθεσης στον νέο κορωνοϊό. Αυτή η πολύ μειωμένη ή πολύ αργοπορημένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να αποβεί επιζήμια για την παιδιατρική υγεία γενικότερα, και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ειδικότερα (π.χ. λόγω εγκεφαλικής παράλυσης, επιληπτικής εγκεφαλοπάθειας, σοβαρών συνδρόμων ή ανοσοκαταστολής σχετιζόμενων με τη νόσο).

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι απαιτείται περαιτέρω επίβλεψη της πρόσβασης σε τακτική κλινική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι πτυχές αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος του συνολικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στη δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα, οι γονείς πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση ότι οι κίνδυνοι καθυστερημένης πρόσβασης σε νοσοκομειακή περίθαλψη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που θέτει η πανδημία.

4. Συσχέτιση παρεμβάσεων δημόσιας υγείας με την επιδημιολογία της επιδημίας COVID-19 στη Γιουχάν (Wuhan), Κίνα

Οι Pan και συνεργάτες δημοσίευσαν στο περιοδικό JAMA (στις 10/04/2020) μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας όσον αφορά στην επιδημιολογία της λοίμωξης COVID-19 στην επαρχία Wuhan (Γιουχάν) της Κίνας. Για την ανάλυση ορίστηκαν 5 περίοδοι: 8 Δεκεμβρίου έως 9 Ιανουαρίου (χωρίς παρέμβαση), 10 Ιανουαρίου έως 22 Ιανουαρίου (μαζική ανθρώπινη κίνηση λόγω των διακοπών της κινεζικής Πρωτοχρονιάς), 23 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου (περιορισμός κυκλοφορίας και καραντίνα εντός κατοικίας), 2 έως 16 Φεβρουαρίου (κεντρική καραντίνα και βελτιωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσούντων) και 17 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου (κεντρική καραντίνα και ταυτοχρόνως η κυβέρνηση με χιλιάδες υγειονομικό προσωπικό εφάρμοσε έλεγχο στα σπίτια και γενική επισκόπηση συμπτωμάτων). Από τις 32.583 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19, η μέση ηλικία ασθενών ήταν 56,7 έτη και 16.817 (51,6%) ήταν γυναίκες. Το καθημερινά επιβεβαιωμένο ποσοστό των περιπτώσεων έφτασε στο μέγιστο σημείο στην τρίτη περίοδο και ακολούθως μειώθηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και στις υποομάδες φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, στα παιδιά και στους εφήβους το ποσοστό των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων συνέχισε να αυξάνεται. Το καθημερινά επιβεβαιωμένο ποσοστό περιστατικών σε όλη την περίοδο στους τοπικούς εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (130,5 ανά εκατομμύριο άτομα) ήταν υψηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού (41,5 ανά εκατομμύριο άτομα). Το ποσοστό των σοβαρών και κρίσιμων περιπτώσεων μειώθηκε από 53,1% σε 10,3% στις 5 περιόδους. Ο κίνδυνος σοβαρότητας αυξήθηκε με την ηλικία: σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 20 έως 39 ετών (ποσοστό κρίσιμων και κρίσιμων περιπτώσεων, 12,1%), οι ηλικιωμένοι (≥ 80 ετών) είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή ή κρίσιμη νόσο (ποσοστό 41,3%) , ενώ οι νεότεροι (<20 ετών) είχαν χαμηλότερο κίνδυνο (λόγος κινδύνου 0,47 [95% όρια αξιοπιστίας 0,31-0,70]). Ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής κυμάνθηκε πάνω από 3,0 πριν από τις 26 Ιανουαρίου, μειώθηκε κάτω από 1,0 μετά τις 6 Φεβρουαρίου και μειώθηκε περαιτέρω σε λιγότερο από 0,3 μετά την 1η Μαρτίου. Συμπερασματικά, μια σειρά πολύπλευρων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας συνδέθηκε προσωρινά με βελτιωμένο έλεγχο της επιδημίας COVID-19 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας. Αυτά τα ευρήματα ενδέχεται να επηρεάσουν την πολιτική δημόσιας υγείας σε άλλες χώρες και περιοχές.

5. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην εποχή της πανδημίας COVID-19

Η ομάδα εκδοτών του περιοδικού The Lancet με το άρθρο τους “the gendered dimensions of COVID-19” υπογραμμίζουν (στις 11/04/2020) τη φυλετική διάσταση της πανδημίας COVID-19. Ο SARS-CoV-2 δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά χωρίς προσεκτική μελέτη, η παγκόσμια αντίδραση στην πανδημία του COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοιου είδους διακρίσεις. Οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται από τη λοίμωξη COVID-19, αλλά η βιολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φύλου διαμορφώνουν τον αντίκτυπο της νόσου. Η Global Health 50/50 παρακολουθεί τα δεδομένα για τη μόλυνση και τη θνησιμότητα από COVID-19 στις 39 περισσότερο πληγείσες χώρες. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Βραζιλίας, δεν έχουν ακόμη αναφέρει τέτοια δεδομένα. Από τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι σαφές αν οι γυναίκες ή οι άντρες είναι πιο πιθανό να μολυνθούν, αλλά στατιστικά πολύ περισσότεροι άνδρες πεθαίνουν από COVID-19. Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα του COVID-19 φαίνεται να συνδέονται με συννοσηρότητες, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης, της καρδιαγγειακής νόσου και της πνευμονικής νόσου. Αυτές οι καταστάσεις είναι πιο συχνές στους άνδρες και συνδέονται με το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, που είναι και συχνότερα μεταξύ των ανδρών.

Οι γυναίκες φέρουν διαφορετικό είδος φόρτου από το COVID-19. Οι ανισότητες επηρεάζουν δυσανάλογα την ευημερία τους και την οικονομική τους ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης. Το βάρος του νοικοκυριού επαφίεται σε αυτές, όπως και η φροντίδα των παιδιών, η φροντίδα των ηλικιωμένων και οι οικιακές εργασίες. Παράλληλα, οι ανησυχίες για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται. Με την υπερβολική επιβάρυνση των υπηρεσιών υγείας, οι υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών, καθώς και η προγεννητική και η μεταγεννητική περίθαλψη, διαταράσσονται.

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Σύλλογος Ποντίων Προσοτσάνης «ο ΠΟΝΤΟΣ» διενεργεί εκ νέου δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό για τη προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών και ηχητικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση προτιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά σε άμεση σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των κατωτέρω υλικών:

Παραδοσιακές φορεσιές: καθαρής αξίας 11.700,00 €

Φ.Π.Α. 24% : 2.808,00

Εξοπλισμός ηχητικού εξοπλισμού 6010,00 €

Φ.Π.Α. 24% : 1442,40 €

Συνολική δαπάνη: 23.861,20 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2020 απόφαση του Δ.Σ.

Ο προϋπολογισμός είναι είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα  και είκοσι λεπτά (23.861,20) ευρώ με ΦΠΑ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε τοπική ημερήσια εφημερίδα της Περίληψης της Διακήρυξης και συγκεκριμένα η Τετάρτη 22/12/2020 και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου, διεύθυνση Προσοτσανη, Τ.Κ. 66200, Προσοτσάνη Δράμας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται: α. με αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από τον Σύλλογο με απόδειξη, μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και β. με κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή με εκπρόσωπό του (με βεβαίωση εκπροσώπησης), κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές.

Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει στην έδρα του Συλλόγου τμηματικά εντός 5 εξαμήνων και μέχρι την 30-9-2022. Οι ποσότητες δε δύναται να τροποποιηθούν. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 3 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

Η προμήθεια θα γίνει με χρηματοδότηση από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας στα πλαίσια της πρότασης που υπέβαλε ο Σύλλογος με θέμα «Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών» στην υπ’ αριθμ. 6178/19-12-2019 Πρόσκληση της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 2014-2020, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4, υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια)».

Η δημόσια δαπάνη (σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) αποτελείται: α) από την ενωσιακή συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ύψους 90% και β) την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ύψους 10%.

Η πληρωμή της αξίας των παραδοτέων υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται από τον ταμία του Συλλόγου τμηματικά και σύμφωνα με την ποσότητα αυτών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2522111179, e-mail: opontos.gr@gmail.com, ενώ η πλήρη Προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.opontos.gr , θα δημοσιευτεί περίληψη της σε τοπική ημερήσια εφημερίδα (Πρωινός Τύπος) και μπορεί να αναζητηθεί στα γραφεία του Συλλόγου: Τ.Κ. 66200, Προσοτσάνη Δράμας.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κατσιγιαννη Πηνελόπη

 
Αναζήτηση στο site
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Greek English French German Hungarian Irish Italian Portuguese Russian Spanish Swedish
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους
Greece flag 66.0%Greece (43618)
Ukraine flag 5.3%Ukraine (3519)
Germany flag 4.0%Germany (2648)
Russian Federation flag 1.5%Russian Federation (975)
Cyprus flag 1.1%Cyprus (716)
  0001  
3
SEBDAS