ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΕΣΕΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ

Αδά σον κόσμον αγαπώ
ίναν Θεόν και εσένα
αν θέλτ'ς δέβα σον ανοιχτήν
και εβγάλ' τ' εμόν το ψέμαν

Εγώ για τ'εσέν και μόνον
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
το κιφάλι μ' σο μαξιλάρ'
ο νους ιμ εν 'σο δρόμον

Πουλί μ' εσέν ντο αγαπώ
αν ίσως λέγω ψέμαν
και το χώμαν ντο καταπατώ
να σύρ' και πιν' το αίμα μ'

Τυρριανίγουμαι και κλαίγω
σε καν'νάν τιδέν κι λέγω
σ' έναν έμορφον κορτσόπον
τα παράπονα μ' θα λέγω


ΚΟΡΤΣΟΠΟΝ ΛΑΛ ΜΕ

Κορτσόπον ανημέρωτον κορτσόπον λαλ' με
Κορτσόπον ανημέρωτον κορτσόπον λαλ' με
Πότε θα ημερούσαι λαλ' με κι ας λαλώ σε 
Πότε θα ημερούσαι λαλ' με κι ας λαλώ σε

Και με τ' εμέν το παλληκάρ' κορτσόπον λαλ' με
Και με τ' εμέν το παλληκάρ' κορτσόπον λαλ' με 
Πότε θα στεφανούσαι - λαλ' με κι ας λαλώ σε
Πότε θα στεφανούσαι - λαλ' με κι ας λαλώ σε

Κορτσόπον λαλ' με, λαλ' με κι ας λαλώ σε,
Σ' έναν βούρα λεφτοκάρυα, λέει με έλ' ας φιλώ σε 
Σ' έναν βούρα λεφτοκάρυα, λέει με έλ' ας φιλώ σε 
Κορτσόπον πολλά έμορφον κορτσόπον λαλ' με

Κορτσόπον πολλά έμορφον κορτσόπον λαλ' με 
Κορτσόπον πολλά έμορφον κορτσόπον λαλ' με 
Και ντο πολλά αγαπώ σε - λαλ' με κι ας λαλώ σε 
Και ντο πολλά αγαπώ σε - λαλ' με κι ας λαλώ σε 

Πασκίμ' ντο κι εγροικάς ατο κορτσόπον λαλ' με 
Πασκίμ' ντο κι εγροικάς ατο κορτσόπον λαλ' με
Πάντα πυκνοτερώ σε λαλ' με κι ας λαλώ σε
Πάντα πυκνοτερώ σε λαλ' με κι ας λαλώ σε

Κορτσόπον λαλ' με, λαλ' με κι ας λαλώ σε,
Σ' έναν βούρα λεφτοκάρυα, λέει με έλ' ας φιλώ σε 
Σ' έναν βούρα λεφτοκάρυα, λέει με έλ' ας φιλώ σε

ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΘ ΚΑΙ ΜΟΥΧΑΠΕΤ

Σο παρακαθ και μουχαπετ καθα βραδον παρεας
η λυρα παιζ και φαγοποτ με κρομιδ και ελεας

Παρακαθια μουχαπετια και ενα τσιζιν σα τερτια
παρακαθια και σεβνταδες να λαρουνταν τα γεραδες

Σ'ενα γωνια παληκαρ κορη τερη σο ματια
ονειρα και να σπιτικο ντο θα εφταει τα παλατια

Παρακαθια μουχαπετια και ενα τσιζιν σα τερτια
παρακαθια και σεβνταδες να λαρουνταν τα γεραδες

Σο παρακαθ ουλ εναν ειν οι τουσμαν πα υέυνε
πινε ρακυν και αδερφομεν και γιαν γιαν να χορευνε

Παρακαθια μουχαπετια και ενα τσιζιν σα τερτια
παρακαθια και σεβνταδες να λαρουνταν τα γεραδες


ΩΣΠΟΥ ΘΑ ΕΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΝ

Ώσπου θα εν ο θάνατον
ώσπου θα εν ο χάρον
κανείς κι κλώσκεται και λέει
εγώ κι θα αποθάνω.

Κόρ’ έπαρ’ ασό σάβανο
κορδέλα σα μαλλία σ’
και όντες θα κορδελιάσ’ ατά
να κλαις από καρδίας.

Αν αποθάνω θάψτε με
σύρτε απάν-ι-μ χώμα
αφήστε με παράθυρον
να ελέπω την τρυγώνα μ’.

Ανάθεμα και το ρακίν
ασ’ όλιον το καλλίον
εκατό δράμια είν’ πολλά
ημσόν οκάν ολί(γ)ον
.

ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Μ’ ΘΑ ΣΚΙΖΑΤΟ

Την κάρδια μ' θα σκίζα το θ' έχω δυο καρδίας

σ' έναν θα βάλω τα καημούς, σ' άλλο τ' αρωθυμίας

 

Ρεφρεν

το αίμαν νέρον κι ίνεται κι οι ρώμιοι κι τουρκεύνε

κι ο αδερφόν τον αδερφόν πάντα θα αραεύνε

 

Αναστενάζω σύουνταν τα ψηλά τα ρασία

όντες πονώ μαρέντανε τα φύλλα σα κλαδία

 

Ρεφρεν

το αίμαν νέρον κι ίνεται κι οι ρώμιοι κι τουρκεύνε

κι ο αδερφόν τον αδερφόν πάντα θα αραεύνε

 

Πουλόπα ταξιδιάρικα έναν μένεμαν φέρτε

τα κήρουκα μ' κι ο αδερφό μ' αν ζούνε σε μεν πέτε

 

Ρεφρεν

το αίμαν νέρον κι ίνεται κι οι ρώμιοι κι τουρκεύνε

κι ο αδερφόν τον αδερφόν πάντα θα αραεύνε

 

 

Η ΚΟΡ’ ΕΠΗΕΝ ΣΟ ΠΑΡΧΑΡ’

Η κόρ' επήεν σο παρχάρ'

Η κόρ' επήεν σο παρχάρ'έι πουλίμ,πουλίμ

να ίνεται ρομάνα,έλα έλα λέγω σε

Και για τ'ατέν θα ίνουμαι,έι πουλίμ πουλίμ

και κυνηγός σ'ορμάνια,έλα έλα λέγω σε

Η κόρ' επήεν σο παρχάρ' έι πουλίμ πουλίμ

επήεν για κι επήεν,έλα έλα λέγω σε

Φοούμαι ερρούξεν σο νερόν,έι πουλίμ πουλίμ

κι αμόν σεκέρ'ελείεν,έλα έλα λέγω σε

Φοούμαι 'κι θα κλώσκιεται,έι πουλίμ πουλίμ

ν'αλλοί τ'εμόν τη μάναν έλα έλα λέγω σε.

 

 

ΤΟ ΤΣΙΑΜΠΑΣΙΝ

Εκάεν και το Τσιαμπασίν

κιεπέμναν τα τουβάρε γιάρ γιάρ αμάν

κιεπέμναν τα τουβάρε ωχ ωχ αμάν.

Κι ερούξαν σο γουρτάρεμαν

τ'Όρτους τα παλικάρε γιάρ γιάρ αμάν

κι ερούξαν σο γουρτάρεμαν

τ'Όρτους τα παλικάρε ωχ ωχ αμάν.

 

Βάι εκάεν και μανίεν

τ'Όρτους το Παρχάρ

καιν εκεί τιδέν κιεπέμνεν

μαναχό σαχτάρ.

 

Τρανόν γιαγκούν σο Τσιαμπασίν

σπίτε κι θ'απομέν νε γιάρ γιάρ αμάν

σπίτε κι θ'απομέν νε ωχ ωχ αμάν.

Τρανοί μικροί σο χιζεγκίν

όλ' κάθουνταν και κλαίγνε γιάρ γιάρ αμάν

τρανοί μικροί σο χιζεγκίν

όλ' κάθουνταν και κλαίγνε ωχ ωχ αμάν.

 

Βάι εκάεν και μανίεν

τ'Όρτους το Παρχάρ

καιν εκεί τιδέν κιεπέμνεν

μαναχό σαχτάρ.

 

Εκάεν και το Τσιαμπασίν

εκεί τιδέν κιεπέμνεν γιάρ γιάρ αμάν

εκεί τιδέν κιεπέμνεν ωχ ωχ αμάν.

Δασά κεράσοκέφαλα

άλλο χορτάρ κι φέρνε γιάρ γιάρ αμάν

Δασα κεράσοκέφαλα

άλλο χορτάρ κι φέρνε ωχ ωχ αμάν.

 

Βάι εκάεν και μανίεν

τ'Όρτους το Παρχάρ

καιν εκεί τιδέν κι επέμνεν

μαναχό σαχτάρ.

 

 

 

ΣΕΡΑΝΤΑ ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

Σεράντα μήλα κόκκινα πούλι μ’

σ’ ένα μαντήλ δεμένα (δις)

σεράντα σεβτάς κι’ αν εφτάς ρίζαμ

κ’ ευρίκ’ς κι άμον εμένα (δις)

τ’ ομάτες ασάν ουρανόν πουλι μ’

αστρέν πα κατηβάζνε (δις)

πόσα καρδόπα ν’ έκαψες ρίζαμ

και ποσα αναστενάζνε (δις)

Σεράντα μήλα κόκκινα πούλι μ’

σή σειράν τιζεμένα (δις)

επάρ’ αρνόπομ την στρατάν ρίζαμ

ντο θα φερ’ τσε σ’ εμένα (δις)

Για έλα έλα πούλι μ’ με τεμέν έλα γιάβρι μ’

το νόστιμον το τέρεμας πούλι μ’ θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’. (δις)

 

ΑΙΤΕΝΤΣ’ ΕΠΑΡΑΠΕΤΑΝΕΝ

Αϊτέντς επεριπέτανεν

Ψηλά σα επουράνια

Ούι αμάν αμάν.

 

Είσεν τσαγγία κόκκινα

Και το τσαρκούλ'νατ μαύρον

Ούι αμάν αμάν.

 

Εκράνε και σα κάρτσια του

Παλικαρί βρασ(ι)όναν

Ούι αμάν αμάν.

 

Αϊτέ μ' για δωσ' μ' ασό κρατείς

Για πέ(ι)με όθεν κείται

Ούι αμάν αμάν.

 

Ασό κρατώ κι δίγω σε

Αρ' όθεν κείται λέγω

Ούι αμάν αμάν.

 

Εκεί σο πέραν το ρασίν

Σε ελάτα επ'εκεί μέρος

Ούι αμάν αμάν.

 

Τραντέλλεναν εσκότωσαν

Και κείται ματωμένος

Ούι αμάν αμάν.

 

Μαύρα πουλία τρώγν' ατόν

Και άσπρα τριγυρίσκουν

Ούι αμάν αμάν.

 

Ση θάλασσα κολυμπετής

Σ' ομάλια πεχλιβάνος

Ούι αμάν αμάν.

 

Σον πόλεμον Τραντέλλενας

Του πόντου παλικάρι

Ούι αμάν αμάν.

 

ΑΣΤΡΑ ΑΠΑΝ’ ΣΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

 

Άστρα απάν’ σον ουρανόν

σην κάρδια μ’ έχω πόνον

για ατόν εγώ θα λέγω σας

την ψυ μ’ να ξελαφρώνω.

 

Εσβύεν το χαμόγελο μ’

το ψυόπο μ’ πικραμένον

κι ατέν εγώ ντο εγάπανα

έφυεν ασόν κόσμον.

 

Δίχως νερόν μαραίντανε

τα ρόδα και τα κρίνα

δίχως εσέν απές σην ψυ μ’

καίουμαι άμον εκείνα.

 

Άστρα απάν’ σον ουρανόν

ευσήν εγώ θα εφτάω

άστρο να ίνεται κι ατέ

να ελέπω ατέν και πάω.

 

 

 

 

ΕΡΘΑΝ’ ΟΙ ΕΜΠΟΡ’

Έρθαν οι εμπόρ΄ να παίρνε τσάμπα τον καπνόν

τον χωρέτε 'κι ερωτούνε σο λογαριασμόν

Ο καημένον ο χωρέτες πανταλόν πα 'κι εχ'

κι ασ' σην εντροπήν ατ' κείται σο κρεβάτ' απές

 

Εμαζεύταν τα παιδία τ' απές σο σαλόν

Το ένα λέει "παπούτσια 'κι έχω" τ' άλλο πανταλόν

Έρθανε και τα κορτσόπ' ατ' απές σην αυλήν

ένα λέει ντουλάπαν 'κι έχω τ' άλλο μηχανήν

 

Εχολιάστεν κι η γαρία τ', με τ' άτον μαλών'

"Σκύλ' υιε, γιατί εδέκες τσάμπα τον καπνόν;"

 

Η ΜΑΝΑ ΕΝ ΚΡΥΟΝ ΝΕΡΟΝ

Όταν γερά η μάνα και άλλο κε μπορεί (2)

α τότε θελ βοήθειαν α τότε θελ ζωήν ...

α τότε θελ ζωήν

κι όταν θα έρτε η ώρα και άλλο κι θα ζει

αμά κι φτας το χρέωσις θα καίετε η ψυς

 

η μάνα εν κρύον νερόν και σο ποτήρ και μπεν

η μάνα να μη είνετε η μάνα να μη εν

η μάνα να μη εν

 

η μάνα εν βράχος η μάνα εν ρασίν (2)

σο δύσκολον την ώρας μανίτσα, μανίτσα, μανίτσαμ θα τσαείς

η μάνα εν το στήριγμαν τη χαράς το κλαδίν

τατινές η εγάπη κε βρίετε ση γην

 

η μάνα εν κρύον νερόν...

 

θα δέαβένε τα χρόνια θα έρουμε και μεις (2)

ατά είναι με τη σειράν κι θα γλυτών κανείς...

κι θα γλυτών κανείς

και ολ πρεπ να εξέρουμε σ ‘αούτο τη ζώην

Χωρίς τη μάνας την ευχήν κανείς κε λεπ χαΐρ

 

 

ΚΑΛΟΝ ΚΟΡΙΤΣ’

Καλόν κορίτσ',

καλόν κορίτσ'

καλόν κι ευλοημένον

ση χώρα φαίνετ' άσκεμον,λελέβω ατό,

σε μέναν φωταγμένον.

Καλόν κορίτσ' εχόρευαντ' έμορφα τα κορτσόπατα

τα κάλλια τουν εσείουσαν,λελέβ' ατά,

άμον μανουσιακόπα.

Καλόν κορίτσ' για χόρεψονεσύ τεμόν φραντάλαντα

αμάραντα μαραίν' πουλί μ',λελέβω σε,

και τεσόν η εγκάλιαν.

 

ΤΡΥΓΩΝΑ

Ακεί πέρα σ’ ορμανόπον η τρυγώνα η κορώνα (2)

Έστεκεν και εποίεν ξύλα η τρυγώνα η κορώνα (2)

 

Πορπατεί και πάει τίκια η τρυγώνα η κορώνα (2)

Τ’ ορταρόπα τσ’ ειν’ τιφτίκια η τρυγλωνα η κορώνα (2)

 

Τα σερε ατ’ς άμον τσατσία η τρυγώνα η κορώνα (2)

Όλο στούδε και πετσία η τρυγώνα η κορώνα (2)

 

 

Η ΜΑΝΑ ΕΝ ΘΕΟΣ

Λόγια κι θα ευρίουνταν τη μάνα να υμνούνε

όσοι μανάδες μοναχόν την μάνα εγρυκούνε

 

Η μάνα εν Θεός η μάνα Παναγία

Άμον τη μάνας την εγάπ κι ευρίεται άλλον μία

 

Η μάνα πρωτού να γεννά πονεί για το παιδίν'ατς

και ους να φέραι ση ζωή πολεμά με την ψην'ατς

 

Φαϊ σο νουνα'τς ξάϊ κι κρούει νε διξά νε νυστάζει

Αν το παιδίν'ατς κατ παθάν το αίμαν'ατς λιφτάζει

 

Τι παιδί το χαμόγελο εν η χαρά τη μάνας

Ρουζ απές σο παράδεισο όντας γομόν τα πάνα

 

ΗΛΕ Μ’ ΑΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

Ήλε μ' ασήν ανατολή φέρον με το πουλόπο μ'

Μη λές με τέαμ 'κι επορείς και καίω το καρδόπο μ'

 

Ένας ο ήλεν βασιλεύ, άλλος μερών κι εχ' κ' έρται

ολ' έρχουνταν ας σα μακρά, τ' εμόν τ'αρνόπον 'κι έρται

 

'Ηλε μ' σ' εμένα πα μη φεγγ'ς, εγώ είμαι αποθαμένος

Ασήν εγάπην έρημος κι ασήν σεβντά καμμένος.

 

 

 

 

Πάρθεν η Ρωμανία

 

Ν΄ αϊλί εμάς και βάι εμάς

Παρθέν η Ρωμανία

επαίραν το βασιλοσκάμ΄

κι ελάεν η Αφεντία.

 

Μοιρολογούν τα εκκλησιάς

κλαίγνε τα μοναστήρα

κι ο Αι-Γιάννες ο Χρυσόστομον

κλαίει και δερνοκοπάται

 

Μη κλαις, μη κλαις, Αγιάννε μου

και μη δερνοκοπάσαι

η Ρωμανία ΄πέρασεν

η Ρωμανία ΄πάρθεν

 

Η Ρωμανία κι αν ΄πέρασεν

ανθεί και φέρει κι άλλο.

 
Αναζήτηση στο site
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Greek English French German Hungarian Irish Italian Portuguese Russian Spanish Swedish
Ποντιακά Τραγούδια
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους
Greece flag 66.0%Greece (43618)
Ukraine flag 5.3%Ukraine (3519)
Germany flag 4.0%Germany (2648)
Russian Federation flag 1.5%Russian Federation (975)
Cyprus flag 1.1%Cyprus (716)
  0001  
3
SEBDAS